Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara


Refresh 

Showing 1-20 of 964205 items.
# No. BNNo. TBNTahun TerbitBadan HukumNotarisNo Sk
  
1 10433779 /AD2014In-In Inayat Amintapura, SH17.AH.01.04.TH.2013
2 10433780 /AD2014Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH18.AH.01.04.TH.2013
3 10433778 /AD2014Ratu Zulyani Minpaduka, SH16.AH.01.04.TH.2013
4 10433775 /AD2014Muchlis Tabrani, SH13.AH.01.04.TH.2013
5 10433776 /AD2014Arya Syahrir Rifasy, SH14.AH.01.04.TH.2013
6 10433772 /AD2014Bambang Hadinata, SH,M.Kn10.AH.01.04.TH.2013
7 10433773 /AD2014Bambang Hadinata, SH,M.Kn11.AH.01.04.TH.2013
8 10433777 /AD2014Fidya Rahmawati , SH,M.Kn15.AH.01.04.TH.2013
9 10433774 /AD2014Muchlis Tabrani, SH12.AH.01.04.TH.2013
10 10433764 /AD2014Mohammad Reza, SH02.AH.01.04.TH.2013
11 10433771 /AD2014Rusli Effendi, SH09.AH.01.04.TH.2013
12 10433769 /AD2014Indah Dugi Cahyono, SH,M.Kn,MH07.AH.01.04.TH.2013
13 10433768 /AD2014Mardiana, SH.,M.Kn06.AH.01.04.TH.2013
14 10433765 /AD2014Maria Tjandra, SH03.AH.01.04.TH.2013
15 10433770 /AD2014Dirwan, SH08.AH.01.04.TH.2013
16 10433767 /AD2014Nurul Yuliani,SH,M.Kn05.AH.01.04.TH.2013
17 10433766 /AD2014Farida Andriani, SH04.AH.01.04.TH.2013
18 103534652014
19 10433782 /AD2014Triwanli, SH.,M.Kn20.AH.01.04.TH.2013
20 10433781 /AD2014Kenny Dewi Kaniawati, SH19.AH.01.04.TH.2013